Fitness FIVE SZEKSZÁRD

Fitness 5 Pécs - slider

Házirend

HÁZIREND

Fitness five Szekszárd

A Fitness 5 szekszárd (továbbiakban: fitness terem) üzemeltetését a F5GYM Kft. (telephely: 7700 Mohács, Liszt F. u. 31.) végzi.

A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a klub biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

Az fitness terem házirendjében foglaltak a klub területén tartózkodó, továbbá a klub szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A fitness terem jelen házirendje minden vendég számára szabadon, a terem recepcióján elérhető és áttekinthető.

Ön, mint klubtagunk vagy képviselője kijelenti, hogy megfelelő egészségügyi állapotban van és a fitness teremben bekövetkező esetleges egészségügyi problémák, baleset esetén a terem személyzetét és vezetőségét felelősség nem terheli.

A fitness terem sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból származó ingyenes napijeggyel lehet. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Hosszabbítás csak betegség esetén, igazolás ellenében lehetséges. A promócióból származó ingyenes napijegy egy alkalommal, a rajta feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosít.

A havi bérlet a vásárlást követően 30 napig, a 10 alkalmas bérlet 45 napig érvényes.

A fitness terem minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy Bejelentkezési adatlapot (1. számú melléklet), melyben elfogadja a fitness terem házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A fitness terem a vendégekről fényképes számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető, a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.

A helyiségek, eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A fitness terem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A fitness terem területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék a recepción, illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A fitness terem üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A vendégek számára értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen.

A teljes körű biztonság érdekében a fitness terem egész területén zártláncú megfigyelő rendszer működik.

A talált tárgyakat minden vendég fitness terem recepcióján köteles leadni.

A fitness terem használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat valamint a jelen házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával automatikusan elfogad.

A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni, ital csak zárható műanyag palackban vihető be. Étkezni kizárólag a recepció, büfé területén lehet.

A sportszolgáltatások igénybe vételekor a mobiltelefon használatát-a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!

A klub szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít.

Az öltözőszekrények kulcsát minden vendég köteles a távozáskor a recepción sértetlenül leadni. Amennyiben elveszíti (nem tudja leadni távozáskor a recepción), 2500.- Ft kártérítéssel tartozik.

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, pulzusmérő, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni,a vendég ezekért anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A Fitness területén tilos:

 • A személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni
 • A dohányzás és az alkohol fogyasztása
 • Olyan tevékenység folytatása, amely a fitness terem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • Minden, másokat-erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó-zavaró tevékenység
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés,
 • Bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital bevitele
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 • Kép-és hangrögzítő berendezés használata
 • Politikai tevékenység folytatása
 • Bármilyen állat bevitele 

A fitness terem üzemeltetője fenntartja a jogot a klub egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A fitness terem üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

A fitness terem egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.

NYITVATARTÁS

A fitness terem sport és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitva tartási idején belül vehetők igénybe.

Ünnepnapokon: az előre meghirdetett rend szerint

A fitness terem szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a klubot legkésőbb a zárás időpontjában elhagyni.

A fitness terem nyitva tartási rendje:

 • Hétfő06:00 - 22:00
 • Kedd06:00 - 22:00
 • Szerda06:00 - 22:00
 • Csütörtök06:00 - 22:00
 • Péntek06:00 - 22:00
 • Szombat08:00 - 20:00
 • Vasárnap08:00 - 20:00

ÖLTÖZŐ HASZNÁLAT

Az öltözőben és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni díjmentesen.

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos.

Fitness terem használata

14 éven aluli gyermek szülői felügyelettel sem tartózkodhat a fitness kondi teremi részén.

A fitness terembe csak megfelelő sport öltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. A fitness terem területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, mindenki az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

A higiénia és a kellemes környezet megőrzése érdekében kérjük, használjanak törölközőt és használat után fertőtlenítsék a gépeket ,egyéb használati tárgyakat és használják szemétkosarakat.

A gépek és eszközök használatát követően a gépeket alaphelyzetbe visszaállítva, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre visszahelyezve köteles hátrahagyni.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

A kézi súlyzókat, tárcsákat használat után a használó köteles a helyére visszatenni.

A súlyzókat a padlóra ledobni szigorúan tilos.

Záró rendelkezések

Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A házirend nem ismerete nem mentesít annak betartása alól!

fitness